Søg
  • Gentofte Stars Elite

Føljetonen om Ligaforeningen og DIU

Vi har nu, efter 6 måneder, modtaget svar på vores klage i DIU´s Amatør og Ordens udvalg.

Ikke overraskende fik vi ikke medhold i vores klage.

Udvalget udtaler, at licensansøgningsproceduren ”kan udefra virke uklar og der kan opstå mistanke om at usaglige hensyn tillægges vægt i beslutningen om tildeling af licens til nye hold”. Præcis som vi har påpeget.

Det lykkedes os ikke, ifølge DIU´s eget udvalg, at løfte bevisbyrden for, at der var lagt vægt på usaglige hensyn fra DIU´s eller Ligaforeningens side.

De ”udenforstående” personer, som har været inde over og afgørende i processen, blev overhovedet ikke behandlet eller bemærket i DIU-udvalgets udtalelse.

At selskabet skulle kautionere for fleksible bander, blev pludseligt, efter afslag, bragt ind i sagen af DIU og Ligaforeningen. Emnets vigtighed blev dog nedtonet, formentligt da de opdagede, at ikke alle ligaselskaber kan leve op til det krav.

”Velvilje vs. modvilje” blev ikke et tema i udvalgets afgørelse.

Vi har flere gange efterspurgt en mail, som kunne hjælpe på vores syn på - eller måske endda bevise en fair sagsbehandling. Den har DIU og Ligaforeningen ikke kunnet eller ønsket at levere.

I udvalgets afgørelse citeres, at 2 års økonomisk garanti ikke vil være nok til at opnå optagelse i Ligaforeningen. Længere perspektiv kræves. Tankevækkende - både ift. nye og nuværende medlemmer.

At konkurrenter kan beslutte om et nyt medlem skal ind på et marked, strider åbenlyst mod gængse konkurrenceregler, når der er tale om en lukket liga, uden sportslig kvalificering, som i andre sportsgrene.

Ifølge Ligaforeningens advokat er det DIU´s ”hovedbestyrelse”, hvor flere medlemmer har direkte tilknytning til ligaselskaber, som alene har indflydelse på Ligaforeningens vedtægter og dermed ikke direkte DIU´s øvrige medlemmer. Transparens og åbenhed bliver fremhævet i DIU-bestyrelsens forretningsorden og code of conduct.

Ligaselskabernes magt og dermed indflydelse på DIU´s talentudvikling er skræmmende og DIU´s ledelse og bestyrelsen har valgt at det skal være sådan. I denne usikre tid forstærkes indtrykket – medmindre, selvfølgelig, at DIU/Ligaforeningen har informationer fra myndighederne, som vi/offentligheden ikke kender til.

DIU´s Amatør og Ordens Udvalg anbefaler at der laves nye og klare regler, hvilket vi netop har ment nødvendigt. Forhåbentligt vil dette forløb give næste ansøger en lettere, fair og mere transparent behandling.

Vi overvejer nu det videre forløb. Både ift. en mulig anke, samt i hvilken instans. Ligeså om vi efter 2 afslag, mener vi vil få en fair chance i fremtiden, hvis ingen ændringer sker. Vi vil dog fortsat kæmpe videre – og generelt for en positiv udvikling af dansk ishockey, herunder om samarbejde med andre klubber kunne være nødvendigt og muligt.

Gentofte Stars Elite

59 visninger

Copyright © 2014, 2015, 2016, 2017 Gentofte Stars. Alle rettigheder forbeholdes.

 

FØLG HOLDET HER:

  • Instagram Clean
  • Facebook Clean