Søg
  • Gentofte Stars Elite

Gentofte Stars Elite i Metalligaen?

Gentofte Stars Elite kæmper fortsat for at komme med i Metalligaen i sæsonen 2020-2021.


Det springende punkt har været klubbens økonomi, som imidlertid blev sikret ved en kaution for de første to år. Det ville give tid til at få sponsoraterne helt på plads. Men det var ikke godt nok for Ligaforeningen, der bestemmer over Metalligaen. Direktør Jesper Duus siger:


”Ligaforeningen besluttede i marts måned, at Gentofte ikke kunne blive optaget i Ligaforeningen. Det er et krav for at komme med i Metalligaen. Ligaforeningens begrundelse var, at Gentofte ikke havde ”dokumenteret” et forsvarligt økonomisk grundlag for økonomien i sæson 2020-21. Men det giver ingen mening, fordi vi havde en kaution for økonomien og det har de vidst i flere måneder inden de andre selskaber skulle indsende deres budgetter,” siger direktør Jesper Duus.


Efterfølgende dialog har DIU og Ligaforeningen ikke ønsket, trods åbenlys mulighed for at få et 10. hold i ligaen. Gentofte klagede derfor til DIF´s Appelinstans. Først og fremmest fordi den økonomiske betingelse for deltagelse var opfyldt i og med garantien for klubbens økonomi; en garanti, som ingen anden klub har. Og for det andet klagede Gentofte over den måde, Ligaforeningen og Licensudvalget behandlede sagen.


Gentoftes advokat, Jonas Christoffersen, forklarer:


”Jeg var rystet over den måde, unionen behandlede Gentofte. Unionen har regler, der ikke er offentliggjort. Gentofte blev ikke vejledt om, hvilken dokumentation der manglede. Gentofte fik ingen forståelig begrundelse. Unionen blandede de forskellige organer sammen; snart var det Licensudvalget, der bestemte, så var det Ligaforeningen, og pludselig var unionens formand på banen. Og da Gentofte så endelig fik et afslag i en kort mail, stod der intet om, hvem man kunne klage til. Jeg kunne ikke tro, at Danmarks Ishockey Union kunne agere så uorganiseret og behandle en klub på den måde,” siger advokat Jonas Christoffersen.


Gentofte indbragte derfor, den 6. april, sagen for Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, der den 19. maj henviste sagen til DIU’s Amatør- og Ordensudvalg, som først skal afgøre om de overhovedet har kompetencen til at behandle sagen. Advokat Jonas Christoffersen forklarer:


”DIF’s Appelinstans har sagt, at det må være udgangspunktet, at man først behandler klagen i unionen. Det forstår vi sagtens, men problemet er, at der ikke er fastsat nogen klageadgang i unionen. Amatør- og Ordensudvalg er appelinstans for Disciplinærudvalget, og repræsentantskabet kan kun behandle klager over eksklusion af klubber fra Ligaforeningen. Så vi kan simpelthen ikke se, hvem der skal klages til. Konsekvensen er, at sagen nu må køre rundt i Unionens system, indtil den ender tilbage hos DIF’s Appelinstans,” udtaler advokat Jonas Christoffersen.


DIU kan nu trække sagen yderligere i langdrag, hvilket desværre allerede er sket, ved at lede efter nogen i unionen, som kan behandle sagen.


Gentofte begræder, at man møder en mur af modstand i unionen. Direktør Jesper Duus forklarer:


”Vi er helt på det rene med, at det er svært at stable et nyt Metalligahold på benene, og et tidligere selskab i Gentofte gik konkurs. Det har besværliggjort processen, og vi har klart oplyst DIU og Ligaforeningen om vores dilemma, hvorfor vi opstillede sikkerhed i en kaution, netop for at få arbejdsro og arbejde videre mod talentudvikling og økonomisk bæredygtighed. Det argument har de valgt at se bort fra!”


”Vi har andre kræfter i klubben i dag, med ydmyg indstilling og langsigtet fokus. Gentofte har forberedt sig i flere år og vundet 1. division to gange. Vi er klar, og vi har garanti for økonomien, så vi fatter ikke, at man holder os ude – og slet ikke at unionen er de største modstandere”, siger direktør Jesper Duus.


Det er synd for de 18-20 danske spillere, som ikke får chancen på højeste niveau, synd for Gentofte Stars Forening og kommune, ligesom U18/20-landsholdstrænerne må ærgre sig over den øgede chance for overlevelse i ”B-gruppen”, som et ekstra hold i Metalligaen vil give.


Uanset udfaldet af den juridiske sag, er det bedst for fremtiden i dansk ishockey, at love, vedtægter, roller og processer bliver forbedrede og om ikke andet transparente.


”Vi er bevidste om de svindende muligheder, men klynger os til håbet om at nogen i dansk ishockey tænker sig om endnu engang og spørger sig selv: Hvorfor kan man egentlig ikke have Gentofte med i Metalligaen, når nu klubben har en garanti, der holder hånden under økonomien de første to sæsoner – og specielt i denne svære og usikre tid, hvor trusler om konkurs er nævnt flere steder og hjælpepakker fra DIU til ligaselskaber er meldt ud”, spørger direktør Jesper Duus.


Presse henvendelse bedes rettet til direktør Jesper Duus på telefon 23307680.

804 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Copyright © 2014, 2015, 2016, 2017 Gentofte Stars. Alle rettigheder forbeholdes.

 

FØLG HOLDET HER:

  • Instagram Clean
  • Facebook Clean