Søg
  • Gentofte Stars Elite

Velvilje vs. Modvilje Til Gentofte?

Kære alle med interesse for Metalliga-ishockey i Gentofte!

Vi havde en aftale med Ligaforeningen om at vi ikke gik ud med noget officielt før vi var enige. Den aftale brød de allerede i marts efter vores afslag.

Dette gavner ikke sporten, hvilket vi har forsøgt at holde fast i, men manglende ønske om dialog og på baggrund af DR´s artikel, bør DIU´s versioner og udtalelser præciseres. Link til artikel: https://www.dr.dk/sporten/ishockey/gentofte-klager-til-dif-vi-er-udelukket-fra-isligaen-paa-usagligt-grundlag

Velvilje vs. modvilje og kartellignende forhold?

En liga uden op-og nedrykning, en forening med de øvrige konkurrerende ligaselskaber i bestyrelsen - og uden klageadgang!

Historisk:

Ligaforeningen underkender Gentofte for 2. år i træk!

Forrige sæson underkendtes vi pga. en konkursdato i 2018 af det gamle selskab:

Formålet med reglen er at et konkursramt selskab skal have karantæne en sæson, hvilket skete.

”Nogen” i DIU eller Ligaforeningen så, at konkursbegæring kom sommeren 2018, hvorefter der går 3 måneder før selskabet formelt er ERKLÆRET konkurs. Den dato strakte sig ind i den næste sæson.

Det var årsagen til afslaget fra Ligaforeningen ift. denne (19/20) sæson – ikke økonomi, som Licensudvalget udtalte til medierne, trods at de ikke havde set et eneste økonomisk tal fra Gentofte!

Gentofte havde overstået sin karantæne, men DIU eller Ligaforeningen fandt et, juridisk tvivlsomt, hul!

Vi burde have formelt klaget over afgørelsen dengang, men valgte at undlade, da det muligvis ville påvirke samarbejdet, da vi ville med i ligaen. Der faldt selvfølgelig kritik fra Gentofte mod DIU/Ligaforeningen efterfølgende, ovenpå ”sagsbehandlingen”, hvilket måske er taget med i dette års proces?


Kommentarer til DR´s artikel:

Udtalelser:

Direktør Ulrik Larsen sammenligner DIU med mægtige DBU ift. licensansøgninger (professionalisme) - og sidst i artiklen udtaler han undskyldende om sit eget ”sekretærarbejde”, at i et lille forbund er det måden, man arbejder på, da mange er frivillige kræfter. Det stikker i hver sin retning!

Han har ikke bare været sekretær for Licensudvalget. Han agerer som/er Licensudvalget og de øvrige er blot ”stråmænd” eller bisiddere.

Hans navn er blevet fjernet under punktet ”Licensudvalget” på hjemmesiden, siden vores klage. Det link som følger, var desuden dødt tidligere – det er også blevet ”finjusteret”, som han (tilfældigt) nævner i sin status i marts måned, få dage efter vores advokats første skriv til DIU/Ligaforeningen.

”Licensudvalgsformand” Henrik Ørsted har sendt én mail i 8 måneder/hele forløbet – og det var aflysning af et (det eneste) møde vi skulle have afholdt i januar. Ellers ingen kontakt.

Ørsted udtaler at vi ikke har henvendt os til ham? Han har været cc. på alle mails, men alle svar er kommet fra Ulrik Larsen.

Han, direktøren og formanden nævner frister som ikke er overholdt i december og januar. Der har hele tiden været dialog, hvor ejeren efterfølgende, hver gang, har efterspurgt vejledning.

Hvis vi var underkendt allerede i december eller januar, hvorfor så fortsætte processen og holde os for nar?

Ørsted udtaler dog at vi i februar lever op til forpligtelserne ift. dokumentation og økonomi (og så alligevel ikke - kan vi efterfølgende konstatere)!

Vi indsendte materiale i februar, bl.a. til ”Licensudvalgsformanden”, hvor garantien gives. I artiklen fra DR udtaler han ”eller noget i den dur” i forhold til garantien:

Citeret fra indsendt materiale:

”Samlet set er vi betrygget i, at vi med de nuværende aktiviteter på sponsor og investorsiden nok skal nå i mål – og skulle der undervejs i løbet af sæsonen opstå udsving på indtægtssiden, vil dette blive dækket af ejeren (virksomhedsnavn)”

Som det OGSÅ fremgår, var det meningen at projektet skulle være bæredygtigt (se også nedenfor)!

Henvisningen til Rungsteds forhold, som er nævnt i artiklen, har blot været ét eksempel blandt flere, på Licensudvalgets manglende oplyste objektive kriterier i forhold til de dokumentationskrav, som påligger selskaber i ligaen (forskellige fra klub til klub?). Argumentet som Ørsted citeres for i artiklen, lyder unægtelig subjektivt. Og ja, vi ved der er skærpede regler for nye selskaber – det er den omtalte vel/modvilje vi anfægter (samt Licensudvalgets tvivlsomme objektivitet og sammensætning).

Ligaforeningsformand Klaus Rasmussen udtaler at Ligaforeningen har ønsket Gentofte i ligaen og har brugt mange timer på dette. Han har dog glemt noget af debatten i Ligaforeningen, da Ulrik Larsen i mail har nævnt at ligadirektørerne ved et bestyrelsesmøde har udtalt at Gentofte ikke ville være et løft for ligaen, med få tilskuere, en nedslidt hal og begrænset støtte fra kommunen (personer i selskabet blev også nævnt). Der HAR således været holdninger imod at have Gentofte i ligaen fra bestyrelsens side, og vurderingen har ikke kun været baseret på det indsendte materiale, som han udtaler!

DIU-Formand Henrik Bach har kontaktet en af vores sponsorer i februar måned (den 22/2) - inden vores første afslag, for at spørge ind til sponsorens engagement i selskabet og ejerens økonomi. Er det kommet ud af den blå luft eller har han læst vores materiale eller hørt om Gentofte-ejerens økonomiske garanti?

Han kontakter desuden ejeren 4 dage inden vores 2. afslag. Hvad er hans rolle i det? For at få en klub mere med i ligaen? Nej, åbenbart for at forhindre det! Han udtaler i artiklen, at han ikke så det som et ”sundt ishockeyprojekt”. Han glemmer at fortælle, at i hans samtale med ejeren får klart at vide, at ejeren mener, at dette bliver bæredygtigt og at garantien blot er for at blive optaget i Ligaforeningen og kunne arbejde videre derfra. Det samme som står i vores materiale indsendt i februar, dvs. ikke noget som bare er kommet ”i 12. time”, som han udtaler!

Formålet med opkaldet var tydeligt at skræmme ejeren og få denne til at tilbagekalde sin kaution. Hellere kun 9 hold og mindre udvikling af 18-20 danskere, hvilket kan synes underligt af en formand for et forbund.


Ligeså kom Ulrik Larsen pludseligt i mail med en trussel om, at ejeren OGSÅ skulle kautionere for fleksible bander, hvis de ikke blev installeret rettidigt, samt betale for de kameraer som de øvrige selskaber har fået foræret af DIU og som tidligere i forløbet også var gratis for os. Dette tolker vi også som et forsøg på at få ejeren til at trække sig ud inden afslaget.

Licensudvalgsformanden, direktøren og formanden indrømmer, at der fandtes en kaution, bekræftet af ejeren! Siden februar måned har denne været annonceret. Ingen påpegede at den skulle underskrives.


Fra 1. til 2. afslag (3.-10. marts) indrykkes ordet ”dokumenteret” i afslaget - ellers enslydende:

”Ligaforeningen har ud fra det fremsendte materiale vurderet, at Erhvervsklub Gentofte Stars ApS fortsat ikke opfylder betingelserne for optagelse i Ligaforeningen, og ikke vil kunne indgå i Metal Ligaen sæson 2020/2021 på et forsvarligt økonomisk dokumenteret grundlag”.

Vi har stadig ikke modtaget den indstilling fra Licensudvalget, som Ligaforeningen har bygget sit afslag på.


Velvilje vs. Modvilje Til Gentofte i Metalligaen?


796 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Copyright © 2014, 2015, 2016, 2017 Gentofte Stars. Alle rettigheder forbeholdes.

 

FØLG HOLDET HER:

  • Instagram Clean
  • Facebook Clean